Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Negara

File Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara Jpg Wikimedia Commons

File Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara Jpg Wikimedia Commons

Pdf Pendaulatan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Di Negara Brunei Darussalam

Pdf Pendaulatan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Di Negara Brunei Darussalam

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi

Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara Malaysia Exam Ptd

Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara Malaysia Exam Ptd

Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara Malaysia Exam Ptd

Memandangkan bahasa melayu telah diguna sekian lama sebagai bahasa rasmi dan basahan sebagai bahasa komunikasi dan persuratan maka bahasa melayu telah dipersetujui dan disepakati bersama oleh pemimpin pelbagai kaum di negara ini agar menjadi bahasa kebangsaan bagi persekutuan malaysia yang merdeka pada tahun 1957.

Bahasa melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa melayu yang telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan perbualan harian sebagai bahasa komunikasi dan bahasa persuratan maka telah dipersetujui dan disepakati oleh peminpin pelbagai kaum di negara ini agar bahasa melayu menjadi bahasa kebangsaan bagi persekutuan malaysia yang telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Namun pada masa yang sama masyarakat pelbagai kaum di malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti. Bahasa rasmi tidak perlu membezakan dengan bahasa kebangsaan kerana bahasa rasmi adalah bahasa yang semata mata dianggap sebagai alat untuk tujuan tertentu yang tidak perlu. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan akta pendidikan 1961 pindaan 1996.

Menurut kata menteri penerangan komunikasi dan kebudayaan datuk seri dr rais yatim tiada bahasa lain di malaysia yang mampu menyatupadukan seluruh rakyat negara ini. Bahasa melayu kemudiannya memikul tugas sebagai bahasa rasmi negara bahasa pentadbiran bahasa perhubungan awam dan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi serta menjadi bahasa ilmiah nik safiah karim 1986. Perisytiharan ini adalah ekoran daripada tindakan parlimen yang telah meluluskan rang undang undang bahasa kebangsaan dalam sidangnya yang berlangsung pada bulan mac 1967. Bahasa rasmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi iaitu dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran sistem pendidikan negara urusan perdagangan dan perusahaan upacara rasmi kehakiman dan sebagainya.

Kedudukan bahasa melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan akta bahasa kebangsaan 1967. Bahasa melayu juga dapat difahami oleh semua kaum di negara ini maka dalam urusan rasmi rakyat negara ini tidak mempunyai masalah untuk menggunakan bahasa melayu. Bahasa melayu berperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsa malaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri seperti yang digariskan dalam wawasan 2020. Bahasa melayu yang dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa rasmi negara menunjukkan bahawa terdapat semangat 1malaysia yang ditonjolkan di situ.

Memandangkan bahasa melayu telah diguna sekian lama sebagai bahasa rasmi dan basahan sebagai bahasa komunikasi dan persuratan maka bahasa melayu telah dipersetujui dan disepakati bersama oleh pemimpin pelbagai kaum di negara ini agar menjadi bahasa kebangsaan bagi persekutuan malaysia yang merdeka pada tahun 1957.

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi

Doc Fungsi Dan Peranan Bahasa Melayu Pada Abad Ini Zaki Zafri Academia Edu

Doc Fungsi Dan Peranan Bahasa Melayu Pada Abad Ini Zaki Zafri Academia Edu

Doc Kedudukan Bahasa Melayu Dalam Negara Masa Kini Ahmad Kamal Academia Edu

Doc Kedudukan Bahasa Melayu Dalam Negara Masa Kini Ahmad Kamal Academia Edu

9 4 Bahasa Kebangsaan Sejarah Tahun Lima Identiti Negara Kita

9 4 Bahasa Kebangsaan Sejarah Tahun Lima Identiti Negara Kita

Nizamdungun Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia

Nizamdungun Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia

Fungsi Bahasa Melayu

Fungsi Bahasa Melayu

Bahasa Melayu Merupakan Bahasa Rasmi Barisan Nasional Facebook

Bahasa Melayu Merupakan Bahasa Rasmi Barisan Nasional Facebook

Pdf Perpaduan Etnik Menerusi Penggunaan Bahasa Melayu

Pdf Perpaduan Etnik Menerusi Penggunaan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

Http Studentsrepo Um Edu My 2534 6 Bab 3 Pdf

Http Studentsrepo Um Edu My 2534 6 Bab 3 Pdf

Dialog Bahasa Melayu Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Tinggi Dialogue Malay As A Language Of Scholarly Knowledge Noraien Mansor Noor Rohana Mansor 9789670524504 Amazon Com Books

Dialog Bahasa Melayu Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Tinggi Dialogue Malay As A Language Of Scholarly Knowledge Noraien Mansor Noor Rohana Mansor 9789670524504 Amazon Com Books

Ekspres Bahasa Melayu Fungsi Bahasa Melayu

Ekspres Bahasa Melayu Fungsi Bahasa Melayu

Cabaran Bahasa Melayu Terhadap Gelombang Kebangkitan Bahasa Inggeris

Cabaran Bahasa Melayu Terhadap Gelombang Kebangkitan Bahasa Inggeris

Peranan Bahasa Melayu

Peranan Bahasa Melayu

Source : pinterest.com